Header image
CS flag CS flag

Daňová a účetní kancelář


Daňová a účetní kancelář Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. zahájila svou činnost v roce 2005 (původně pod názvem Konečná, Šafář, Staněk & Tomíček, s.r.o.) a od tohoto roku poskytuje daňové, ekonomické, účetní a finanční poradenství řadě klientů z různých odvětví podnikání. V současné době kancelář sdružuje 11 daňových a účetních profesionálů, z nichž převážná většina jsou členy Komory daňových poradců ČR, resp. Komory auditorů ČR. Převážná většina daňových a účetních poradců naší kanceláře má také letité zkušenosti z některé z velkých nadnárodních poradenských firem, tzv. „Velké čtyřky“. Naše kancelář úzce spolupracuje s partnerskými právními kancelářemi v České republice a rovněž se zahraničními daňovými kancelářemi.

Členové našeho týmu se aktivně zapojují do legislativního procesu v ČR, jsou členy národních i mezinárodních odborných organizací a věnují se odborné publikační a přednáškové činnosti, zejména jako spolutvůrci uznávaných komentářů k daňovým zákonům. S ohledem na širokou jazykovou vybavenost našeho týmu je naše kancelář schopna poskytovat veškeré poradenství v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.

Naše kancelář se pravidelně umisťuje na předních místech v hodnoceních právních a daňových kanceláří publikovaných prestižními zahraničními agenturami.

Rovněž partneři naší společnosti jsou považováni za přední odborníky v oboru - David Staněk byl vyhodnocen mezi 250 nejlepšími daňovými poradci světa (dle Tax Directors Handbook) a jako „super-efficient practitioner with an international approach to issues“ (Chambers and Partners 2010). Milan Tomíček je řazen mezi „TOP10“ českých odborníků na oblast DPH a autorů odborných publikací.

Při naší poradenské činnosti klademe důraz především na individuální přístup ke klientovi a úzkou spolupráci při řešení jeho specifických problémů. Naším cílem je poskytovat služby tak, aby představovaly propojení vysoké odborné úrovně a profesionální odpovědnosti a etiky s prakticky orientovaným a inovativním přístupem k problémům založeným na znalosti fungování oboru činnosti klientů, flexibilitou a efektivitou.

/img/content/profiles/david_stanek.png

JUDr. David Staněk, Ph.D.


stanek@stanek-tomicek.com

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze včetně rigorózního a doktorandského studia a Právnickou fakultu na University of Utrecht. Je partnerem daňového oddělení a hovoří plynně anglicky a rusky. Sedm let vykonával praxi v daňovém oddělení společnosti Deloitte & Touche v Praze a od srpna 2002 do května 2005 pracoval na pozici vedoucího daňového oddělení pražské pobočky mezinárodní právní kanceláře Baker & McKenzie. V rámci zahraniční pracovní stáže absolvoval studijní program se zaměřením na mezinárodní zdanění na Univerzitě v Denveru. Jeho profesionální aktivity zahrnují české a mezinárodní plánování v oblasti přímých daní včetně optimalizace v rámci akvizičních a restrukturalizačních projektů pro nadnárodní korporace i české podniky. Své právnické vzdělání využívá i při zastupování klientů v daňovém či soudním řízení s finančními úřady. Účastní se také legislativního procesu v oblasti daní z příjmů.

Právní zaměření: kompletní poradenství v oblasti přímých daní a mezinárodního zdanění v ČR / daňové řízení včetně sporných řízení před soudem. Daňový poradce č. 1813

/img/content/profiles/milan_tomicek.png

Mgr. Milan Tomíček


tomicek@stanek-tomicek.com

Absolvoval Moskevský státní institut mezinárodních vztahů. Je partnerem daňového oddělení a hovoří plynně anglicky, rusky a německy. Pracoval v pražské kanceláři společnosti Deloitte & Touche, kde absolvoval dlouhodobé stáže na jejích pobočkách v Londýně a Frankfurtu. Do března roku 2005 působil jako vedoucí oddělení nepřímých daní v pražské pobočce společnosti KPMG. Jeho profesionální aktivity zahrnují DPH plánování pro nadnárodní i české výrobní podniky a také celní poradenství pro průmyslové podniky. V rámci vstupu České republiky do EU se účastnil implementace nových daňových pravidel v řadě významných českých společností. V současné době se profiluje i jako uznávaný autor odborných článků a publikací na téma DPH u intra-komunitárních transakcí. Účastní se i legislativního procesu v oblasti DPH a působí mimo jiné jako lektor na seminářích pro odbornou veřejnost.

Právní zaměření: komplexní poradenství v oblasti DPH / výkazy Intrastatu v České republice / spotřební daně / cla. Daňový poradce č. 1026

/img/content/profiles/michal_ondrousek.png

Ing. Michal Ondroušek


ondrousek@stanek-tomicek.com

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praze a hovoří anglicky a francouzsky. Pět let vykonával praxi v daňovém oddělení společnosti Delloitte v Praze. V rámci své praxe se zaměřuje na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických i fyzických osob a daně z přidané hodnoty, včetně mezinárodních aspektů zdanění. Má rovněž bohaté zkušenosti s akvizičními a restrukturalizačními projekty.

Právní zaměření: komplexní poradenství v oblasti přímých a nepřímých daní, zdaňování přeshraničních transakcí. Daňový poradce č. 3994

/img/content/profiles/david_ondrousek.png

Ing. David Ondroušek


david.ondrousek@stanek-tomicek.com

Pracoval více než deset let v oddělení auditu společnosti Deloitte a poté ve finančním oddělení společnosti WOOD & Company. V průběhu své dosavadní praxe se zaměřoval na oblast finančních institucí a Mezinárodních účetních standardů (IFRS). Mimo auditu se věnoval zejména poradenství v oblastech finančních nástrojů, projektů zaměřených na implementaci IFRS, akvizicí a řízení likvidního a měnového rizika.

Právní zaměření: auditorské služby, poradenství v oblasti českých a mezinárodních účetních standardů, Člen britské Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), auditor zapsaný v Komoře auditorů ČR, držitel profesní kvalifikace v oblasti interního auditu (CiA) a Mezinárodních účetních standardů (DipIFR)

/img/content/profiles/ondrej_drab.png

Mgr. Ondřej Dráb


drab@stanek-tomicek.com

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a hovoří plynně německy a anglicky. Čtyři roky vykonával praxi v daňovém oddělení společnosti KPMG v Praze a od června 2004 do června 2007 pracoval v daňovém oddělení společnosti VORLÍČKOVÁ & LEITNER na pozici manažera zodpovědného za know-how, interní konzultace a právní otázky. Svou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v daňovém či soudním řízení s finančními úřady. Dále se zabývá českým a mezinárodním plánováním v oblasti přímých daní včetně optimalizace v rámci akvizičních a restrukturalizačních projektů pro nadnárodní korporace i české podniky. Je spoluautorem komentáře k daňovému řádu a autorem řady odborných článků a publikací na téma daní z příjmů a daňového řízení se zaměřením na daňovou kontrolu.

Právní zaměření: daňové řízení včetně sporných řízení před soudem / komplexní poradenství v oblasti přímých daní a mezinárodního zdanění v ČR. Daňový poradce č. 3754

/img/content/profiles/radim_blaha.png

Ing. Mgr. Radim Bláha


blaha@stanek-tomicek.com

Vystudoval Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Hovoří plynně anglicky. Více než dvacet let se věnuje přímému zdanění. Převážně působil na různých pozicích v resortu ministerstva financí, v rámci kterých řídil výkon přímých daní v České republice a práci finančních úřadů, zastupoval Českou republiku v orgánech OECD a EU, implementoval strategii pro mezinárodní zdaňování s důrazem na nadnárodní podniky (převodní ceny) a principy mezinárodního daňového plánování. Je dlouholetým lektorem v uvedené oblasti jak na vysokých školách tak pro širokou odbornou veřejnost.

Právní zaměření: poradenství v oblasti přímých daní, převodních cen a mezinárodního daňového plánování

/img/content/profiles/monika_sindlerova.png

Ing. Monika Šindlerová


sindlerova@stanek-tomicek.com

Vystudovala Fakultu ekonomickou na Vysoké škole báňské v Ostravě a hovoří plynně anglicky a rusky. Do roku 2002 poskytovala účetní a daňové poradenství privátním klientům a následně působila u významného mezinárodního elektrotechnického podniku, kde do poloviny roku 2005 zastávala funkci zástupce hlavní účetní. Nyní se věnuje komplexnímu poradenství v oblasti daní z příjmů a účetnictví se zvláštním zaměřením na přípravu přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, metodiku evidence a odpisování majetku a odložené daně.

Právní zaměření: komplexní poradenství v oblasti daní z příjmů a účetnictví, majetkové agendy a odložené daně. Daňový poradce č. 2314

/img/content/profiles/lenka_vyskocilova.png

Ing. Lenka Vyskočilová


vyskocilova@stanek-tomicek.com

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na komerční právo. Hovoří plynně anglicky a německy. Do konce roku 2008 působila v několika společnostech na pozicích hlavní účetní, ekonom a finanční analytik. Nyní se věnuje komplexnímu poradenství v oblasti účetnictví a daňové evidence a v oblasti daní z příjmů právnických osob se zaměřením na přípravu přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Právní zaměření: komplexní poradenství v oblasti daní z příjmů a účetnictví, majetkové agendy. Daňový poradce č. 4611

/img/content/profiles/jaroslava_fojtikova.png

Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D.


fojtikova@stanek-tomicek.com

Vvystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze včetně doktorského studia a hovoří plynně anglicky a německy. Dále má pracovní znalosti francouzského a ruského jazyka. Do poloviny roku 2008 pracovala jako daňový poradce v advokátní kanceláři PETERKA & PARTNERS a předtím v daňovém oddělení společnosti ERNST & YOUNG. Svou praxi zaměřuje především na oblast přímých daní, zejména na zdanění fyzických osob, včetně problematiky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, a mezinárodní daňové aspekty. Kromě své odborné praxe též přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Právní zaměření: komplexní poradenství v oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / mezinárodní zdanění. Daňový poradce č. 4108

/img/content/profiles/zuzana_cernohouzova.png

Ing. Zuzana Černohouzová


cernohouzova@stanek-tomicek.com

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Hovoří plynně anglicky. Zuzana Černohouzová pracovala jako senior konzultantka v daňovém a právním odděleni společnosti Deloitte Česká republika do prosince roku 2011. V rámci daňového oddělení se specializovala především na poradenství v oblasti daní z příjmů právnických osob se zaměřením na přípravu daňových přiznání zejména pro mezinárodní společnosti.

Právní zaměření: komplexní daňové poradenství v oblasti přímých daní. Daňový poradce č. 4692

/img/content/profiles/jana_manova.png

Ing. Jana Manová


manova@stanek-tomicek.com

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 1998 do roku 2000 pracovala v daňovém a právním oddělení společnosti PriceWaterhouseCoopers. Od roku 2000 do roku 2015 působila v daňovém oddělení společnosti Deloitte. V rámci své praxe byla zapojena do projektů daňového poradenství pro české i zahraniční klienty. Její zkušenosti pokrývají zejména poskytování daňového poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a přípravu přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Právní zaměření: komplexní poradenství v oblasti daně z příjmů se zaměřením na přípravu přiznání k dani z příjmů právnických osob

Náš rating

aquisition international legal 500 chambers and partners

Zde najdete hodnocení společnosti publikovaná prestižními zahraničními agenturami. Naše kancelář se pravidelně umisťuje na předních místech v hodnoceních právních a daňových kanceláří publikovaných prestižními zahraničními agenturami.

Chambers and Partners pro rok 2013, druhá skupina spolu s Baker & Mckenzie a Kocián, Šolc, Balaštík (formou spojení s AK Konečná & Zacha, s.r.o.)

Acquisition International 2015, Tax Law Team of the Year, Czech Republic

Legal 500 pro rok 2016, druhá skupina spolu s PRK Partners nebo Weinhold Legal